List of Beneficiaries

Sl.No. Aadhar No. Name
1 380205480220 Abishek S.Nair
2 435254190224 Adithyan Sudheesh
3 537015217505 Akshay Raj
4 317800518956 Aline Maria Shibu
5 711896067078 Alphonsa Bickson
6 492852017959 Anasmon P.S
7 986158550881 Aneesh. M. V
8 527176850622 Anirudh T.S
9 306829909343 Anju Roy
10 534369686614 Antony Joy
11 952925670634 Aravind.B.R
12 409556186506 Arjun .V.Nair
13 500023097803 Arjun N.U.
14 627622481954 Arjun T.S
15 852539734991 Ashwin Paul
16 364067782085 Aswathi M.G
17 847665762416 Athira Krishnan
18 210854998867 Athul Krishnan A.H
19 623871111936 Athul Krishnan V.S
20 279204510972 Bini. T. S
21 695956096160 Dhanya. K. R
22 253829150519 Dixon Joseph
23 307283699362 Fathima Noushad
24 401203563796 Gabriel Joseph Thomas
25 897217220187 Georgekutty. T. J
26 978010057092 Georgy Joseph
27 945322886515 Hemanth Sunil
28 769156222458 Jithin Thomas
29 302154170567 Joash George Bijoy
30 476533124769 Jofna Joshi
31 403367472010 John Adithya Joseph
32 419067439934 Joshua Jovi
33 310236735584 Josline Jose
34 223478826938 Jossin Antony
35 305863853019 K.T. Eldho Jolly
36 984201052519 Kavitha Vishawambaran
37 504077924355 Keerthi.N.T
38 747277208524 Laiju Peethambaran
39 319104129452 Mahesh. A.P
40 972341882041 Manjula
41 579172663753 Midhun. G
42 451836321152 Mohammed Zachariya
43 335644876258 Muthu Devendran
44 535707461065 Neha Gopakumar
45 439393394630 Nikhil George
46 793883869386 Nishad Bhaskaran
47 649859338786 Nithin Jayachandran
48 482287673465 Parvathy N.P
49 968513763295 Pradeep. A. K
50 760258166643 Preethi.T.A
51 663169021230 Raji. M
52 964474699915 Ramesh. T. R
53 436350275371 Remya Velayudhan
54 249469978783 Renjith Babu
55 529489053143 Sajeena A.R
56 209826048455 Santhosh A.V.
57 269718047000 Sarath Menon
58 971554074559 Saritha M.N
59 529149419240 Sasindra. M. S
60 338422334728 Saya Saju
61 513517882469 Shabana K.N
62 978435499629 Shinto.K.T
63 539374470175 Sreeraj.N.S.
64 546302268984 Sreya Raj P.S
65 451079243163 Sujeesh P.V
66 361484959614 Sujith P.S
67 789463144203 Sulthana. C. K
68 600950422184 Sunil.R
69 921713550305 Thajudheen C.A
70 577927694795 Venkiteswaran.A
71 364216132324 Vineeth S.Menon
72 850498733718 Visakh.M.U
73 508563754792 Vishak M.S
74 838377460478 Vishnu. M. B